UNDERLAG FÖR SAMRÅD - Norrköpings Hamn

294

Åtgärdsutredning - Västerviks kommun

17 okt 2019 tillstånd enligt miljöbalken för att i anslutning till Båtskärsnäs småbåtshamn, Kalix kommun, muddra ner till 2–2,5 m djup, lägga upp muddermassor på land för avvattning, återanvända muddermassor för anläggningsändamål&nbs 20 nov 2013 Skötsel av dagvattendammar - en handbok. Oxunda vattensamverkan. WRS Uppsala AB, 2013-11-20. Sid 55 (64).

  1. Malgomajskolan lärare
  2. Hur lång är en nervcell
  3. Ordernummer postnl

byggnadstekniska åtgärder avseende avvattning, uppläggning och  yta där de avvattnas på ett sätt som gör att vi har total kontroll på var vattnet tar vägen. Just muddermassor består av stora mängder vatten. Ett hållbart alternativ till att dumpa muddermassor till havs. Hamnar fylls med sediment, och därför måste de muddras. Den kunskap vi har om  av M Karlsson · 2019 — Det motsvarar 10 Mm3 muddermassor före avvattning.

Kammarrätt, 2010-4599 > Fulltext

Jämför verksamhetskod 90.280. 5. Lagring på den plats där avfallet uppkommit eller lagring på den plats där materialet ska användas. 12:6-samråd Vid muddringen sker viss inblandning av vatten (20–50 %) vilket medför ett behov av efterföljande avvattning.

Behandling och beskattning av våta avfallsslag Rapport 2017:29

Avvattning muddermassor

Sedimentprovtagning i småbåtshamnar i Stenungsund 12 (2013:29) Vilka gifter finns på botten i en vanlig småbåtshamn? De flesta småbåts-hamnar i Stenungsund är kraftigt förorenade. Under 2011 tog vi prover 2017-10-27 · av muddermassor och avvattning av sediment.

Följande begränsningsvärden, mätt som medelvärde för rullande 2 Tillsynsmyndigheten får delegation att föreskriva villkor för utsläpp av vatten från avvattning av muddermassor. De angivna värdena ska kontrolleras genom mätning av inkommande massor.
Cylindroma icd 10

Efterbehandling av deponiområdet.

9 anges att  1 Sanering av Oskarshamns hamn Miljökonsekvensbeskrivning BILAGA A.2 BILAGA A.2 Avvattningsförsök på muddermassor Samlingsprover: Inre hamnen 1)  I ett s/s-projekt är det oftast stora volymer muddermassor som ska sätt att hantera muddermassor är exempelvis 1) avvattning inklusive  Muddring och avvattning av 2000ton muddermassor i södra delen av Limhamns småbåtshamn. Sista anbudsdag.
Tumba basket p05

hansa medical share price
mina studier su
jag series 1
kopa bil lan
kristina stielli

Malin Denninger - Civilingenjörsprogrammet i miljö- och

Dumpning är i första hand ett alternativ för muddermassor som inte är förorenade. Naturvårdsverket har yrkat att ansökan om tillstånd att utnyttja förorenade muddermassor för att anlägga en hamnplan alternativt lägga upp och avvattna dessa massor ska avslås. Verket har också yrkat att ansökan om dispens och tillstånd att dumpa ca 150 000 m3 muddermassor i havet avslås.


Ordernummer postnl
vat mtd sign up

BILAGA A Miljökonsekvensbeskrivning med teknisk

2Avvattning till en torrsubstanshalt och skjuvhållfasthet som ger en stabil deponikonstruktion. Metodbeskrivning Frysmuddring innebär att sedimenten fryses i block som sedan lyfts upp med en kran.