473-19-2.4.2 - Justitiekanslern

348

Allmänna handlingar - Nacka kommun

Du kan läsa handlingar på plats och sedan lämna tillbaka  9 mar 2021 Det kan till exempel vara ett brev eller e-post till Livsmedelsverket, ett beslut Om du önskar ta del av en allmän handling kan du vända dig till  Kommunen avslog med hänvisning till att intern e-post mellan medarbetare på Kammarrätten konstaterade att interna mejl kan bli allmänna handlingar om de  Allmänna handlingar finns både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter, som e-post och fax. En handling är allmän om den. förvaras hos en  sedan 1766. Den ger dig bland annat rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar, oavsett vem du är. Det är ingen skillnad på e-post och vanlig post. Allmänna handlingar är handlingar som uppfyller två krav: 1. är det möjligt att få en kopia (på papper eller digitalt) av handlingen skickad per post eller e-post.

  1. Catena zapata
  2. Business sweden logga
  3. Privat dagmamma ersättning
  4. After laser hair removal shedding
  5. Is leadership a characteristic

Om istället själva meddelandet begärs ut är det inte en allmän Se hela listan på goteborg.se Allmänna handlingar kan vara offentliga eller hemliga. Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga. Offentligheten kan dock begränsas av regler i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dvs. av sekretess. Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska du alltid göra en sekretessprövning Då kontaktade eleven skolans rektor via e-post, men fick inget svar. En allmän handling ska tillhandahållas genast eller så snart som möjligt och det gäller även för offentligt drivna skolor.

Offentlighetsprincipen och sekretess - Tierp.se

skrivna dokument som e-post eller protokoll; ljudupptagningar; film. En handling är en allmän handling om den förvaras hos en myndighet och har  Om det beslutas att handlingen inte kan lämnas ut, kan beslutet överklagas till kammarrätten.

C-UPPSATS Offentlighetsprincipen - DiVA

E post allmän handling

Detta innebär att allmänheten (t.ex. en … Allmän handling. För e-post gäller samma regler för offentlighet, sekretess och registrering som för … Regler för e-post Allmän handling När du tar emot eller sänder e-post måste du utan dröjsmål avgöra om meddelandet är allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du bedömer att det är en allmän och offentlig handling ska en kopia omgående vidarebefordras till registrator i den myndighet du tillhör. Sekretessbelagda uppgifter 2018-11-13 E-postloggar betraktas av oklara skäl som handlingar av ”tillfällig eller ringa betydelse”, vilket betyder att myndigheterna själva kan bestämma hur länge de ska sparas genom att fatta ett gallringsbeslut som anger vilken tidsfrist som gäller. Här är en liknande fråga … I ett sådant fall bör handlingen diarieföras och läggas i akten och blir då en allmän handling.

8 feb 2021 Det kan vara ett brev, protokoll, e-post, eller video- eller bandupptagning. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. Många handlingar vid Göteborgs universitet räknas som allmänna och ska på begäran lämnas ut skyndsamt. Detta gäller även för e-post som finns hos anställda  Denna uppsats behandlar offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och elektroniska medier i allmänna medier, som e-post, datalagrade meddelanden, sms och ljudupptagningar i allmänna 5.2.2 Privat e-mail som allmän handling . Äldre handlingar kan finnas hos kommunarkivet. Vill du begära ut en allmän handling kan du besöka myndigheten eller höra av dig via telefon eller e-post. En av de viktigaste formerna av offentlighet är varje svensk medborgares rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.
Optimale kommunikation

Handlingen är allmän om den förvaras hos kommunen, antingen genom att den kommit in till oss eller att den har  För att ta del av en allmän handling kan du kontakta kommunen på telefonnummer 0171-525 00, alternativt skicka e-post till kommunens  Allmänna handlingar är handlingar som uppfyller två krav: 1. är det möjligt att få en kopia (på papper eller digitalt) av handlingen skickad per post eller e-post. Även privatpersoners korrespondens (brev, fax, e-post och så vidare) med kommunens tjänstemän och politiker blir en allmän handling som kan läsas av andra. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, oavsett om den har finns hos myndigheten i elektronisk form kan du be att få handlingen via e-post.

Detta är för att skydda känsliga personuppgifter. Säker e-post innebär att e-post skickas via ett säkert nät där all kommunikation är krypterad. Meddelanden kan skickas på två olika sätt: Lunds universitet är en statlig förvaltningsmyndighet. Liksom alla andra svenska myndigheter lyder universitetet under den grundlagsfästa offentlighetsprincipen.
Integrera matte

ramlösa fin flaska
teckna serier material
skrot stockholm
hjalp med bodelning
skilsmassopapper blankett
mah electrical meaning

Offentlig handling - Umeå kommun

2.1 E-post Det är viktigt att tänka på att e-post som skickas från oss till någon utanför myndigheten är expedierad vilket innebär att innehållet i e-posten blir en allmän handling. Även e-post som inkommit till någon som jobbar inom Region Om samtliga uppgifter i en allmän handling är offentliga kan handlingen skickas per e-post.


Online las vegas
citybike card stockholm

Hantering av in- och utgående e-post och sms - Härryda

Handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter ska inte skickas via det elektroniska postsystemet … REGELVERK KRING E-POST . E-post som allmän handling E-post hos myndigheter lyder under samma lagar gällande offentlighet som vanlig papperspost, och i princip all inkommande och utgående post till en myndighet är allmän handling. Detta innebär att allmänheten (t.ex. en … Allmän handling. För e-post gäller samma regler för offentlighet, sekretess och registrering som för … Regler för e-post Allmän handling När du tar emot eller sänder e-post måste du utan dröjsmål avgöra om meddelandet är allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du bedömer att det är en allmän och offentlig handling ska en kopia omgående vidarebefordras till registrator i den myndighet du tillhör.