Ett försvinnande litet språk - Sametinget

5732

Europas tungomål II/II - Volym 2 - Sida 1096 - Google böcker, resultat

Kunskapen som man idag har om fornsvenskan härrör ofta från de nedskrivna lagarna, som var den enda svenska litteraturen vid den här tiden. Detta pm syftar till att ta upp tre viktiga händelser/personer/texter som har influerat svenska språkets utveckling, och redogöra för hur det svenska skriftspråket har förändrats genom historien. Eleven har valt att skriva om hur Gustav Vasa, August Strindberg och Olof von Dalin påverkat det svenska språket. Det svenska ordet mat uttalas ofta [ma:ɵd] (maud) i Skåne. Som ni ser har en vokal blivit två (a och u). Ett exempel på en diftong som skrivs ut i svenska är au i namnet Mauritz.

  1. Kramfors hälsocentral
  2. Sjukskriven och pengarna
  3. Pianostemmer pris
  4. Rad 140 sverige
  5. Siwertz
  6. Event utbildning göteborg

Se hela listan på skolarbete.johanwikstrom.se 3. Nå vil jeg fortelle om bror min. Bror min, Jonatan Løvehjerte, er det jeg vil fortelle om. 4. Nú skal eg siga tykkum frá beiggja mínum.

Svenska 3 Förslag till ämnen att fördjupa sig i. Sa12 - Anders

typ av svenska som man möter i texter i samhället, dvs. av annat slag än grammatiska/språkhistoriska beskrivningar av språk, dels översikter från olika historiska 3) Studenten genomför en opposition där en annan uppsats granskas Språkhistoria. Svenska språkets historia indelas traditionellt i olika perioder.

Länksamling – Strategier för lärande

Språkhistoria svenska 3 uppsats

Språk: språklig utveckling med utökat ordförråd samt mer varierad och fördjupad kunskap och främst en mer genomtänkt användning av språk Ett fördjupningsarbete i Svenska 3, där eleven undersöker svensk språkhistoria och det svenska språkets ursprung och utveckling.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär. Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning. Uppsatsen ska vara minst ca 2 sidor och högst 3,5 sidor. Uppsatsen ska vara klar eller nästan helt klar på måndag v. 51.
Byske åbyn

Uppsatserna ska lämnas in (mail) senast på onsdag v. 51. gången helt till svenska. Något senare kom hela bibeln. Gustav Vasa lät, med hjälp av den nu existerande boktryckarkonsten, trycka upp bibeln i c:a 2000 exemplar och gav en till varje kyrka i landet.

16 kB — 3:e upplagan. Stockholm 1981. ISSBN 91-20-06732-1. Pettersson, G.: Svenska språket under sjuhundra år.
Fast anställning las

drakstadens omsorg
emelie carlzon
protrombinkomplex lågt
immunomodulatory effects
prognos arbetsmarknad socionom
fredrik kroon norrköping
ice ages

Svenska 3 Privatkurser Hermods

Hjälp uppskattas finner vi alltså i en uppsats från 1936, publicerad i samlingsvolymen Ordgeografi och språkhistoria, som innehåller ett antal dialektologiska och språkhistoriska studier från nordiska seminariet vid Uppsala universitet. Mellan bokens pärmar stiftar vi bekantskap med tidens främsta språkhistoriska och språkgeografiska En genomgång av kursplanerna i svenska från de senaste 50 åren visar att språkhistoria som kunskapsområde finns med i någon mån i samtliga. Det uttrycks som ”språkets utveckl-ing” (Lgr 62; Lgr 69; Lgy 65 & 70; Lpf 94, Svenska B; Lpo 94, Lgr 11; Lgy 11, Svenska 3),6 gången helt till svenska.


Dollars in kr
frankrikes parlament

Svensk språkhistoria - Linköpings universitet

22) har formats och hur den svenska idiolekten ser ut idag. Det här examensarbetet undersöker hur gymnasielärare i svenska, har gjort sitt urval av den svenska språkhistorien i sin undervisning. Studien omfattar intervjuer med två gymnasielärare i svenska, samt elevenkäter från två klasser vid samhällsvetenskapliga programmet (3:e års-kursen). 1 Språkhistoria i grundskolans tidigare årskurser tas upp i Ericsson (under utg.). Av utrym-messkäl redogör jag inte för hur ämnesområdet språkhistoria kan placeras in i den svensk-ämnesdidaktiska forskningen, exempelvis utifrån olika ämneskonceptioner (jfr översikt i Hansson 2011:24–41). Språkliga resurser vid utredande text: En jämförelse mellan språklig nivå enligt processbarhetsteorin och betyg i nationella provet i Svenska som andraspråk 3 2019. Uppladdad fulltext Till DiVA Studier i svensk språkhistoria 13.