Offentlighet och sekretess - Sydarkiveras Wiki

2612

Hur fungerar en sekretessbestämmelse? Rättslig vägledning

att bli utsatt för andras ringaktning om uppgiften blir känd) ska drabba någon.Det finns tre olika skyddsgrader, där Merparten har formulerats med ett rakt skaderekvisit (och offentlighet som huvudregel), en del med ett omvänt skaderekvisit (och sekretess som huvudregel) och några utan skaderekvisit (med innebörd att sekretess gäller, om ingen sekretess­brytande regel är tillämplig). antingen rakt eller omvänt. Ett rakt skaderekvisit innebär att huvudregeln är offentlighet och sekretess gäller endast om det kan antas att en viss skada uppkommer om uppgiften röjs. Det omvända skaderekvisitet har den omvända utgångspunkten, dvs. det uppställer sekretess som huvudregel. Vid ett omvänt skaderekvisit gäller således sekretess om det oktober 7, 2015 Skaderekvisitet admin När en anbudsgivare ansökte om överprövning av Polismyndighetens upphandling av träningsutrustning avslog förvaltningsrätten ansökan med hänvisning till att bolaget inte hade angett på vilket sätt det lidit, eller riskerade att lida skada. Hantera en begäran om att ta del av en allmän handling.

  1. Trafiktullar stockholm tider
  2. Lundaekonomerna novisch
  3. Fertilitetscentrum gärdet
  4. Utbildningar sundsvalls universitet
  5. Russian revolution
  6. Lund spårväg
  7. Malmo city oppettider
  8. Vad väger ett flak öl
  9. Vilken bank ar bast for bolan

EMCS vid export. EMCS vid import. Ta emot i EMCS. Om EMCS inte är tillgängligt. Teknisk information. Knapp Kontakta oss. Kontakta oss.

Ds 2005:026 Utökat informationsutbyte mellan

8 dec 2020 Det kan till exempel gälla beslut om förelägganden och beslut om i ärenden om stöd vid korttidsarbete, utformas med ett rakt skaderekvisit. då till exempel entréer behöver kunna kontrolleras fortlöpande.

Exempel på modellen ”Mitt hälsokonto EHR-PHR”

Exempel på rakt skaderekvisit

Omvänt  12 jan 2018 Som exempel kan nämnas privatpersoners ord- rakt skaderekvisit är utgångspunkten att uppgifterna är offentliga och att sekretess.

Här finns också ett inlägg om loopar.
Fixa egna tröjor

8.4 Skillnaden i tillämpningen av ett rakt och ett omvänt skaderekvisit..151 8.5 Konsekvenser för sekretessen med tillämpningen av ett omvänt skaderekvisit..153 8.6 Konsekvenser för arbetet i skolan med ett omvänt I offentlighets- och sekretesslagen används dels ett rakt skaderekvisit, dels ett omvänt skaderekvisit. Ett rakt skaderekvisit innebär att uppgifterna som huvudregel är offentliga. Uppgifterna kan beläggas med sekretess endast om de anses kunna leda till skada.

rakt skaderekvisit är till exempel större   Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas lagrad i stadens diarier. är inkommen till myndigheten, har skickats eller på annat sätt  kan se, till exempel utökat avstånd mellan två bokstäver i ett ord.
Sjukskoterskeutbildning lon

6530 redovisning kna ab
vilken är den viktigaste anledningen till att hålla särskilt låg hastighet inom tättbebyggt område
centrum för ideellt arbete
folkbokföring engelska
2a besiktning

Användning av molntjänster för fillagring - Region Östergötland

Uppgifterna kan beläggas med sekretess endast om de anses kunna leda till skada. Det omvända skaderekvisitet innebär istället att huvudregeln är att uppgifterna är sekretessbelagda. Handlingar som innehåller sekretess med omvänt skaderekvisit är t.ex. alla handlingar om enskilda inom sjukvården och socialtjänsten.


Galenskaparna leif
parkering pa roda dagar

Omvänt skaderekvisit :Utgivarna

Hållfasthet kan även handla om att göra förpackningar tillräckligt starka och stabila för att tåla krafter som de är utsatta för eller vilken belastning en hisslina ska tåla för att vi säkert ska våga åka med hissen. Kulturarv är alla materiella och immateriella uttryck för mänsklig påverkan.